مطالب تنظیم شده در این وبلاگ جهت آمادگی برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی می باشد
 مباحث و منابع مطالعاتی دروس مطرح در کنکور- سينتيک طراحی راکتور های شيميايی
 

شامل مباحث:

 

-سرعت واکنش های متجانس

-راکتور های نا پيوسته

-راکتور های منفرد کامل

-طرح راکتور برای واکنش های منفرد

-طرح راکتور برای واکنشهای چندگانه

-اثرا ت دما و فشار

 

 

معرفی کتب و جزوات مورد نياز درس رآکتور:

 

-جزوه راکتور دکتر نويد نادرپور

-کتاب رياضيات مهندسی انتشارات پارسه . پرسپوليس

-طراحی راکتور های شیمیایی ترجمه دکترمرتضی سهرابی

 

 

 

معرفی کتب کارشناسی ارشد درس راکتور:

 

-کتاب تست و نکات سنجش تکميلی مربوط به درس رآکتور

-کتاب مهندسی شيمی انتشارات ارکان به عنوان منبع تست برای درس رآکتور توصيه می شود

-کتاب طراحی رآکتور تاليف دکتر بهزاد خداکرمی انتشارات راهيِان ارشد

 

تذکر: درس رآکتور جز دروسی است که دانشجويان با مطالعه دقيق فرمولهای مربوطه و بررسی تست های سالهای گذشته درصد بالايی را در اين درس کسب کنند. لذا مطالعه دقيق آن توصيه می شود.
تذکر: درس رآکتور دارای ضريب 2 در کنکور کارشناسی ارشد می باشد

|+| نوشته شده توسط مدیریت سایت در سه شنبه ۲۱ تیر۱۳۹۰  |
 
 
بالا
log

Making MusiC